Dla wielu ludzi w każdej kategorii wiekowej najważniejsza jest praca. Niestety, w społeczeństwie konsumpcyjnym rzadko podkreśla się jej wolnościowe walory. Dlatego wiele osób jest w swoich środowisku niezrozumiane i nazywane pracoholikami. Trzeba przyznać, że problem ten istnieje, jednakże znajduje uzasadnienie jedynie w przypadkach marginalnych. Osoba, która lubi pracę, powinna być raczej nazywana entuzjastą pracy. Jest to określenie adekwatne do złożonego charakteru, jakie ma skrupulatne i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych. Zaznaczyć należy, że praca wykonywana z pasją może przynieść niebywałą satysfakcję. Istnieje wiele jej rodzajów, jednakże najczęściej wykonywana jest na etacie, w zakładzie pracy. Niektóre osoby nie są jednak w stanie pogodzić obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci bądź dbaniem o własne gospodarstwo domowe. W takich sytuacjach zdecydowanie lepiej sprawdza się chałupnictwo.

Niewiele osób na pierwszy rzut oka jest w stanie ocenić, co to jest praca nakładcza. Należy wyjaśnić, że jest to zajęcie zarobkowe ukierunkowane na zysk, które polega na tym, że praca jest świadczona w miejscu zamieszkania bądź w innym wynajętym pomieszczeniu. W każdym jednak przypadku do jej wykonywania dochodzi zdalnie. Sprawia to, że osoba, która ma dużo obowiązków w życiu rodzinnym, nie musi wstawać o określonej godzinie. Tutaj liczy się rezultat – nie są rozliczane przepracowane godziny, lecz uzasadniony nakład pracy. Trzeba przyznać, że takie rozwiązanie jest bardzo korzystne w sytuacji, gdy mamy do czynienia z ambitnymi i bardzo wprawnymi pracownikami. Otóż w sytuacji, gdy przyczynią się oni znacząco do zwiększenia obrotu firmy, mogą liczyć się z tym, że dostaną stosowną premię. Inaczej jest w przypadku pracy wykonywanej w ramach zakładu pracy, bowiem stawka stała godzinowa, bez perspektywy premii czy dodatków, może zniechęcać do tego, żeby dawać z siebie wszystko. Dlatego obecnie uważa się, że wszyscy ludzie w przyszłości będą wykonywać jedynie pracę nakładczą. Z takim zapatrywaniem trudno się zgodzić, bowiem istnieją pewne szczególne branże, gdzie praca nakładcza w systemie prowizyjnym nie będzie mogła być nigdy wykonywana. Dotyczy to w szczególności urzędników, personel szpitalny oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych.

W ramach pracy nakładczej pracodawca obowiązany jest zapewnić swojemu wyrobnikowi materiały oraz narzędzia, które niezbędne są mu w celu wykonywania określonej pracy. Powinny być one zużywane w stopniu adekwatnym do projektowanego bądź wykonywanego dobra materialnego. Na pracowniku ciąży obowiązek dbałości o powierzone mu przedmioty i narzędzia. W przypadku, gdy ulegną one zepsuciu, niezbędne jest ustalenie jego winy w tym przedmiocie. Jeżeli okaże się, że zniszczenie nigdy by nie nastąpiło gdyby nie jest nieuwaga, będzie on zobligowany do pokrycia pracodawcy strat, jednak w wysokości maksymalnie trzymiesięcznego wynagrodzenia, ustalanego na podstawie średniej z poprzedniego roku. W innej sytuacji zasada ta nie znajdzie zastosowania, a pracownik będzie całkowicie zwolniony z konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Specyficznym rodzajem pracy nakładczej jest umowa o dzieło wykonywana przez internet. W takiej sytuacji zamawiający zleca wykonanie określonego utworu bez osobistej znajomości z pracownikiem. Trzeba przyznać, że internet stworzył perspektywy, o których nasi rodzice mogli jedynie pomarzyć. Dlatego każda młoda osoba, która ma zwiększone potrzeby życiowe, może z powodzeniem znaleźć zdalnie zajęcie, które przyniesie jej wymierne zyski w bardzo krótkim czasie. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że niesolidne wykonanie zlecenia może nam przynieść złą renomę, która w internecie roznosi się bardzo szybko. Dlatego zdecydowanie lepiej jest poważnie podchodzić do wszystkich realizowanych zleceń. Pozwoli to nam złapać pozytywny rytm pracy, który w dłuższej perspektywie przyniesie nam rozwój kompetencji miękkich. To z kolei umożliwi nam zyskanie lepiej płatnych zleceń, z których będziemy mogli się utrzymywać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here