Należy przede wszystkim mieć świadomość, że radca prawny jest osobą bardzo biegłą w polskim prawie. Ponadto trzeba zaznaczyć, że w zdecydowanej większości przypadków jest specjalistą w danej dziedzinie. Radcowie prawni cą zatem prawnikami, których zadaniem udzielanie doradztwa prawnego. Warto jednak wiedzieć, że kancelaria danego radcy może również pełnić inne funkcje.

Jakie są obowiązki radcy prawnego?

Kancelarie prawne radców prawnych przeważnie pełnią funkcję doradczą. Koniecznie trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że udzielanie porad czy konsultacji prawnych to tylko część obowiązków osób pracujących w omawianym zawodzie. Bardzo duże znaczenie ma także sporządzanie różnego rodzaju opinii prawnych.

Warto wiedzieć, że są to rodzaje dokumentów charakteryzujących się bardzo szerokim zastosowaniem. Umożliwiają one egzekwować prawo w bardziej konfliktowych sytuacjach. Nie wszyscy mają świadomość, że radca prawny może także pełnić istotną funkcję pomocniczą w procesach związanych z tworzeniem prawa.

Kto może zostać radcą prawnym?

Jak wiadomo omawiany zawód zaliczany jest do zawodów zaufania publicznego. Oznacza to, że może być wykonywany tylko i wyłącznie przez osoby o wymaganych przez przepisy prawne kwalifikacjach.

Radcą prawnym może zatem zostać każda osoba, która ukończy aplikację radcowską, posiada nieposzlakowaną opinię, ukończyła studia prawnicze na poziomie magisterskim, zdała pomyślnie egzamin radcowski, a także uzyskała wpis na listę radców w okręgowej izbie radców prawnych.

Można zatem dojść do wniosku, że droga do zdobycia możliwości wykonywania omawianego zawodu jest stosunkowo długa. Koniecznie warto także podkreślić, że radcowie prawni tak samo, jak adwokaci posługują się tytułem mecenasa.

Jaka jest różnica pomiędzy radcą prawnym a adwokatem?

Jak zostało już wspomniane wcześniej usługi doradcze, a także kancelaria radcy prawnego to tylko część zadań osób pracujących w omawianym zawodzie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że radca prawny może reprezentować klientów przed sądem.

Radcowie prawni w porównaniu do adwokatów mogą pozostawać w stosunku pracy. Adwokaci nie mają takiej możliwości. Część specjalistów jest zdania, że różnice między adwokatami, a radcami prawnymi są sztuczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here