Kasa fiskalna – dlaczego i kto musi ją posiadać?

0
1962

Kasa fiskalna to konieczność dla coraz większej rzeszy przedsiębiorców. Patrząc na działania ustawodawcy, można przewidywać, że grupa transakcji, które będą musiały być ewidencjonowane w kasie fiskalnej, będzie stale się powiększać. Kto i dlaczego musi dziś posiadać kasę fiskalną, a kto jest jeszcze zwolniony z tego obowiązku?

Kasa fiskalna nie dla wszystkich

Chociaż z każdym rokiem liczba firm, które są zwolnione z obowiązku stosowania kas rejestracyjnych maleje, to nadal polskie prawo wyróżnia grupy, które kas fiskalnych nie muszą posiadać. Z obowiązku ich posiadania zwolnione są przedsiębiorstwa, które:

  • świadczą usługi lub sprzedają towary innym firmom lub jednostkom samorządowym/państwowym;
  • ich obrót w poprzednim roku nie przekroczył 20 000 złotych;
  • udział obrotów uzyskiwanych ze sprzedaży w obrotach ogółem w poprzednim roku był wyższy niż 80%.

Regulacje prawne wskazują również inne przypadki, kiedy firma jest zwolniona z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Z pełną listą 49 pozycji, które uprawniają do zwolnienia, można się zapoznać w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkiem?

Obowiązek posiadania kas fiskalnych mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy oferują usługi z zakresu doradztwa podatkowego i gastronomicznego, świadczą usługi wulkanizacyjne, a także prowadzą warsztaty motoryzacyjne, kosmetyczne czy fryzjerskie. Najogólniej mówiąc, przymus rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej obowiązuje przedsiębiorców, którzy sprzedają towary/ usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności lub rolnikom ryczałtowym (z uwzględnieniem zawartych w przepisach wyjątków).

O tym, kto dokładnie musi prowadzić ewidencję na kasie fiskalnej, mówi Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – dokładne wytyczne zawarte są w §4.

Obrót a kasa fiskalna w firmie

Należy również wspomnieć, że generalna zasada obligatoryjna dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż usług i towarów osobom fizycznym mówi, że kasa fiskalna musi się pojawić, jeśli obroty przekroczą 20 000 złotych.

Dlaczego trzeba posiadać kasę fiskalną?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej na polskich podatników nakłada prawo. Podstawowym aktem prawnym mówiącym o ewidencji sprzedażowej przy użyciu kas fiskalnych jest ustawa o VAT z dnia 11 marca 2004 r. Kolejnym dokumentem prawnym mówiącym o kasach fiskalnych jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

O, ile przepisy prawa są jasne i zrozumiałe dla wszystkich, to przedsiębiorcy, to ci zobligowani do posiadania kas fiskalnych często mają wiele pytań na temat ich działania. Wśród tych najpopularniejszych pojawiają się m.in. wątpliwości dotyczące tego, jak wystawić paragon fiskalny, czym jest e-paragon, jak działają kasy online i czy terminale płatnicze będą z nimi współpracować.

Czym jest i jak wystawić paragon fiskalny?

Paragon fiskalny jest dokumentem potwierdzającym wykonanie transakcji. Aby go wstawić, konieczna jest kasa rejestrująca (fiskalna), która go wydrukuje. Paragon wydawany jest nabywcy zaraz po dokonaniu transakcji. Powinien on zawierać takie elementy jak: nazwę i adres podatnika, numer identyfikacji podatkowej, numer wydruk, datę i godzinę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi wraz z ceną jednostkową, ilość i wartość sprzedaży, kwoty podatkowe w rozróżnieniu oraz łączną, kolejny numer paragony, numer kasy fiskalnej i oznaczenie kasjera.

Kasa fiskalna staje się obowiązkiem dla coraz większej ilości firm. Oznacza to, że coraz więcej przedsiębiorców musi zaznajamiać się z tematem kas rejestracyjnych, rozumieć ich działanie oraz umieć poprawnie wystawiać dokumenty, które one drukują, czyli paragony fiskalne. Choć wątpliwości i pytań nie brakuje, to większość z nich można szybko rozwiać, posiłkując się wiedzą z rzetelnych źródeł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here