Pod koniec studiów licencjackich pierwszego stopnia przychodzi czas do napisania pracy licencjackiej. Początkowo wielu z nas – stojących przed tym nie lada wyzwaniem studentów zastanawia się jak pisać pracę licencjacką\/ Od czego należy zacząć oraz na czym pisanie tego typu pracy polega? W zadaniu tym zdecydowanie mogą nam pomóc tak zwanie seminaria czyli zajęcia na których nasz promotor wyjaśnia nam jak pisać pracę licencjacką oraz czym się podczas jej pisania należy kierować. Mało tego promotor pomaga nam w tworzeniu pracy licencjackiej, sprawdza poszczególne rodzaje oraz wskazuje ewentualne błędy. Dzięki temu nie wiedząc jak pisać pracę licencjacką możemy czuć się pewniej oraz liczyć na wparcie i pomoc.
Praca licencjacka musi być pracą samodzielną- jednak do jej stworzenia potrzebna jest fachowa literatura na podstawie której zostaną oparte wszystkie postawione w licencjackiej pracy tezy – z kolei część praktyczna ma za zadanie potwierdzenie bądź też obalenie postawionych przez nas tez w oparciu o samodzielnie przeprowadzone badania. Najczęstszym narzędziem badawczym wykorzystywanym przez studentów są typowe kwestionariusze ankietowe.
Po napisaniu pracy licencjackiej oraz złożeniu jej w dziekanacie wraz z podpisem promotora i recenzenta – czyli osoby, której zadaniem było zapoznanie się z całą treścią pracy i zatwierdzenie jej – nadchodzi czas na tak zwana obronę pracy licencjackiej podczas której będziemy mieli okazję obronić napisaną przez nas pracę i uzyskać tytuł licencjata. Na przykład tytuł licencjonowanego doradcy zawodowego lub też nauczyciela wychowania fizycznego bądź edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej czy też pedagoga szkolnego bądź pracownika socjalnego. Chociaż dla niektórych obrona pracy licencjackiej to tylko formalność – dla wielu studentów wiąże ona się z ogromnym stresem. Dzieje się tak, ponieważ nie zawsze wiemy czego oczekiwać ze strony komisji egzaminacyjnej oraz jakich pytań się spodziewać. Czasem promotor ułatwia swoim studentom obronę i podaje im gotową listę pytań a nawet prosi o to aby studenci sami te pytania dla siebie ułożyli a on tylko je im zada w odpowiednim momencie. Takie podejście do obrony pracy licencjackiej pozwala skutecznie zminimalizować stres podczas obrony. Czasem studenci, którzy nie wiedzieli jak pisać pracę licencjacką i zdecydowali się na zlecenie tego komuś innemu w zamian za gratyfikację finansową – stresują się o wiele bardziej od tych którzy sami pisali swoją pracę. obawiają się powiem iż komisja z łatwością odkryje iż to nie oni są autorami pracy – jeżeli nie będą znali odpowiedzi na pytanie dotyczące pracy. Tak czy inaczej większość tego typu egzaminów kończy się pozytywnie i zostaje oceniona dobrze lub bardzo dobrze – a student kończy edukacją z tytułem licencjata danego kierunku. Mało tego po obronie zawsze przychodzi czas uroczystego świętowania, które rozpoczyna się jeszcze na uczelni od poczęstunku i prezentów dla komisji egzaminacyjnej- polega to zwykle na wręczeniu kwiatów oraz słodkich upominków oraz przygotowaniu małego poczęstunku. Następnie wszyscy licencjaci wybierają się razem do pubu lub kawiarni aby we własnym gronie świętować ukończenie studiów pierwszego stopnia oraz zakończone sukcesem obrony pracy licencjackich. Czasem takie świętowanie może przerodzić się w naprawdę huczną imprezę – trwającą do białego rana. po obronie studenci studiów licencjackich zwykle wybierają się na długie i zasłużone wczasy podczas których mogą solidnie wypocząć po bardzo męczących studiach. Następnie po powrocie do domu poszukują zgodnej z wykształceniem pracy – która umożliwi im także kontynuowanie dalszej edukacji i uzyskanie tytułu magistra na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów. Niektórzy zamiast studiów licencjackich decydują się na studia podyplomowe- które pozwolą im poszerzyć i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. ponadto umożliwią łatwiejsze zdobycie awansu zawodowego – dadzą lepsze możliwości na rynku pracy oraz pozwolą uzyskać wyższe zarobki – co jest niezwykle motywujące dla młodego pokolenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here