Diagnosta samochodowy – praca i zarobki

0
5030

Stacji diagnostycznych, których zadaniem jest ocena technicznego stanu pojazdów, działa na terenie Polski kilka tysięcy. Zatrudnieni w nich diagności samochodowi przyjmują na swoje barki ogromną odpowiedzialność – bezpieczeństwo użytkowania pojazdu zależne jest bowiem w głównej mierze od jego kondycji.

Ile zarabia diagnosta samochodowy w Polsce?

Obsługa pojazdów i maszyn to branża dająca szansę na niemałe zarobki, nic więc zatem dziwnego, że wzbudza tak duże zainteresowanie. Praca na stanowisku diagnosty samochodowego stwarza interesujące perspektywy w tym zakresie – przeciętne zarobki kształtują się na poziomie 3200 zł brutto, aczkolwiek ostateczna ich wysokość jest podyktowana kilkoma przesłankami takimi jak staż pracy, region zatrudnienia oraz wielkość i kapitał firmy. Najgorzej opłacani diagności mogą liczyć na pensję poniżej 2500 zł brutto, natomiast najlepsi specjaliści otrzymują co najmniej dwa razy tyle niż wynoszą średnie zarobki w tym fachu. Najwyższego uposażenia mogą się spodziewać specjaliści zatrudnieni w stacjach diagnostycznych funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego.

Czym zajmuje się diagnosta samochodowy?

Podstawowym zadaniem diagnosty samochodowego jest ocena pojazdu pod kątem jego stanu technicznego, co ma kluczowe znaczenie dla jego bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Do najważniejszych obowiązków takiej osoby zaliczają się m.in.:

 • identyfikowanie usterek w pojeździe,
 • diagnozowanie poszczególnych  elementów nadwozia i podwozia pojazdu oraz silnika pojazdu,
 • dokonywanie pomiarów na hamowni podwoziowej oraz na szybkiej samochodowej linii diagnostycznej.

Oprócz tego diagnosta samochodowy wykonuje szereg czynności o charakterze organizacyjnym takich jak m.in.:

 • prowadzenie  ewidencji badań diagnostycznych, co polega głównie na uzupełnianiu technicznych danych pojazdów oraz na wprowadzaniu ich do komputera,
 • organizowanie stanowiska diagnostycznego w oparciu o normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowywanie kalkulacji badan diagnostycznych,
 • przyjmowanie zleceń od klientów.

Jak zostać diagnostą samochodowym?

Droga do uzyskania uprawnień diagnosty samochodowego nie jest prosta – wiąże się z koniecznością zdobycia odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia. Zasady, na jakich się to odbywa, są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów. Kandydat do pracy w tym zawodzie ma do wyboru następujące opcje:

 • wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej plus udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie/warsztacie naprawy pojazdów na odpowiednim stanowisku,
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej plus udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie/warsztacie naprawy pojazdów na odpowiednim stanowisku,
 • wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa plus udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie/warsztacie naprawy pojazdów na odpowiednim stanowisku,
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa plus udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie/warsztacie naprawy pojazdów na odpowiednim stanowisku.

Dodatkowo trzeba mieć ukończone liczne szkolenia oraz zdać państwowy egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany przez Transportowy Dozór Technicznych. Aby przystąpić do egzaminu, należy nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem złożyć stosowny wniosek w tej sprawie wraz z wymaganymi załącznikami.

Osoba pragnąca pracować w zawodzie diagnosty powinna ponadto posiadać pewne predyspozycje. Zainteresowanie branżą motoryzacyjną jest w tym przypadku oczywistą kwestią, a poza tym mile widziane są również takie cechy jak m.in.:

 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność,
 • dociekliwość,
 • uczciwość.

Warto pamiętać o tym, iż w społecznej świadomości diagnostyk samochodowy funkcjonuje jako ekspert oraz autorytet, od decyzji którego zależy to czy pojazd zostanie dopuszczony do udziału w ruchu drogowym, a jeśli tak – to na jakich zasadach.

Diagnosta samochodowy – własna firma

Stację diagnostyczną prowadzić może każdy przedsiębiorca – z tym, że jeśli sam nie posiada właściwych uprawnień, musi zatrudnić wykwalifikowanych diagnostów samochodowych. Do wyboru są dwie opcje:

 • podstawowa stacja kontroli pojazdów,
 • okręgowa stacja kontroli pojazdów.

Stacja musi spełniać wymagania, które zostały określone w rozporządzeniu resortu infrastruktury z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów oraz posiadać poświadczenie zgodności wydane przez Transportowy Dozór Techniczny. Obowiązkowe jest ponadto uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – odbywa się to na wniosek zainteresowanego. Wspomniane rejestry są prowadzone przez starostwa powiatowe.

Stacja diagnostyczna pojazdów to przedsięwzięcie wymagające sporych nakładów finansowych. największe koszty generuje zakup specjalistycznego sprzętu, na który składają się narzędzia i urządzenia takie jak np. przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu, dymomierz, miernik poziomu dźwięku i wiele innych. Wokół stacji powinny natomiast panować takie warunki, by zaparkować w tym miejscu mogły co najmniej 4 samochody oczekujące na przegląd. Zarówno wyposażenie stacji, jak i zagospodarowanie przestrzeni, muszą uzyskać akceptację Transportowego Dozoru Technicznego – dopiero później można przystąpić do załatwiania formalności czyli do rejestracji działalności gospodarczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here