Pytanie postawiono prawidłowo. Niestety odpowiedź na tak postawiona kwestię nie jest prosta, a właściwie nie jest jednoznaczna. Istnieje kilka metod, dzięki którym możliwa jest fachowa wycena przedsiębiorstw. Każda z metod wykorzystuje inne dane. Jednak powoduje to, że otrzymuje się różny efekt. Panaceum na rozbieżności jest zastosowanie kilku metod jednocześnie.

Oto przegląd metod stosowanych do oceny przedsiębiorstw.

Metoda dochodowa

Wycena przedsiębiorstw metodą dochodową opiera się na prognozowaniu przyszłych wpływów na podstawie danych zebranych ze statystyk. Każda firma prowadzi dokładne rejestry przychodów i rozchodów. Na podstawie dokumentów sprzedaży, ich dynamice oraz sezonowości można wnioskować na temat przyszłych dochodów firmy.Metoda szacowania przyszłych przepływów środków pieniężnych daje najlepsze wyniki w ocenie wartości rozpatrywanej firmy.Oczywiście prezentowane dane muszą pochodzić z rzeczywistych zasobów, a w przestrzeni prognozowanej należy odnieść się możliwych założeń do zrealizowania.

Metoda porównawcza

Jak nazwa wskazuje, metoda opiera się na sposobie porównania obiektów. W tym wypadku są to firmy podobne w strukturze organizacyjnej i kondycji finansowej do firmy, dla której przeprowadzany jest audyt.Wyceniając przedsiębiorstwa metodą porównawczą, trzeba najpierw wytypować zestaw przedsiębiorstw spełniających ogólnie założenia do porównań. Po szczegółowej analizie można znaleźć najbardziej przystające do modelu przykłady. Muszą one oczywiście posiadać aktualne oceny wartości.

Metoda jest stosunkowo prosta i oparta na rzeczywistych rynkowych danych.

W porównaniach bierze się pod uwagę jedynie firmy udostępniające swoje raporty i zeznania finansowe. Dlatego wszystkie spółki giełdowe najlepiej przystają do metody porównawczej.

Metoda majątkowa

Ocenie poddawane są aktywa i pasywa firmy. Każda z rzeczy należących do majątku firmy ma swoja aktualna wartość. Po zsumowaniu wszystkich wartości otrzymuje się składnik wartości przedsiębiorstwa od strony majątku ruchomego i nieruchomości. Dokładnie wygląda to tak, że wycena przedsiębiorstwa stanowiąca o wartości firmy jest równa sumie aktywów netto po odjęciu wszystkich zobowiązań.

Metoda majątkowa najlepiej sprawdza się w odniesieniu do firm posiadających przewagę aktywów trwałych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here