Dla kogo kredyt hipoteczny?

0
664

Na wstępie należy zaznaczyć, że istnieją dwa rodzaje kredytowania nieruchomości z hipoteką. Jednym z nich jest pożyczka gotówkowa zabezpieczona wpisem na hipotece posiadanej nieruchomości lub użyczonej przez inną osobę. Przyznawana jest na dowolny cel i bank nie interesuje, na co zostaną zużyte wypłacone środki finansowe. Innym rodzajem pożyczki jest kredyt hipoteczny. Jest on niżej oprocentowany niż pożyczki gotówkowe, dlatego rata jest dużo mniejsza. Kredyty hipoteczne są kredytami wieloletnimi udzielanymi na 20-30 lat.

Warunki uzyskania

Kredyt hipoteczny bankowy to kredyt celowy, czyli bank określa wyraźnie cel, na jaki pieniądze muszą być wydane. Mianowicie może on wyłącznie finansować zakup nieruchomości lub jej budowę. Niekoniecznie musi być to nieruchomość mieszkalna. Może to być każda inna nieruchomość, która posiada księgę wieczystą. Kwoty kredytu nie można wydać na inny cel niż związany z nieruchomością. Warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego jest więc wpis w księdze wieczystej. Innym warunkiem jest wymagana zdolność kredytowa ustalana na podstawie zaświadczeń o dochodach potencjalnego kredytobiorcy. Zdarza się, że dochody są niewystarczające na uzyskanie potrzebnego kredytu. Wtedy najlepszym sposobem jest poszukać współkredytobiorcy, który przystąpi do kredytu i przedstawi wymagane dochody. Warunkiem w każdym wypadku jest hipoteka bez jakichkolwiek obciążeń.

Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości

Jeżeli chcemy kredytować zakup nieruchomości, pieniądze wypłacane są sprzedającemu, czyli na przykład deweloperowi. Bank w tym przypadku może zażądać wkładu własnego w wysokości np. 10% wartości nieruchomości. Są również banki, które finansują 100% nieruchomości przy udziale dodatkowego poręczyciela. Jeżeli kupujemy nieruchomość od osoby fizycznej, bank po zbadaniu wpisów w KW wypłaca pieniądze sprzedającemu nieruchomość po sporządzeniu aktu notarialnego. Trzeba pamiętać, że zabezpieczeniem spłaty kredytu jest nieruchomość. Nie można wówczas jej sprzedać ani darować a ewentualni spadkobiercy będą zobowiązani do dalszej spłaty pożyczki, jeżeli przyjmą ją w spadku. Istnieje jeden sposób, aby nie płacić jej w przypadku śmierci kredytobiorcy, który był właścicielem nieruchomości. Jest to odrzucenie spadku. Wówczas nie płacimy zaciągniętego kredytu ale tracimy również nieruchomość, którą przejmuje bank.

Zobacz także: Zobacz, na czym polega pomoc z kredytem hipotecznym – dowiedz się więcej.

Kredyt hipoteczny na budowę nieruchomości

Jest to kredyt hipoteczny udzielany osobom zamierzającym rozpocząć budowę nieruchomości. Tu również zabezpieczeniem będzie nieruchomość  lecz po wybudowaniu. Okres spłaty kredytu jest taki sam jak w kredycie na zakup gotowej nieruchomości a oprocentowanie podobne.

Aby rozpocząć budowę, trzeba posiadać działkę z założoną księgą wieczystą. Jeżeli ten warunek nie może zostać spełniony, można wybudować nieruchomość na gruncie innej osoby, na przykład rodziców. Bank będzie żądał w tym wypadku notarialnej zgody na obciążenie nieruchomości. Podstawą podpisania umowy kredytu hipotecznego jest pozwolenie na budowę, wypis z KW gruntu oraz zatwierdzony przez architekta gminnego projekt budowanej nieruchomości. Bez tych dokumentów bank nie udzieli kredytu. Jednak mimo ich posiadania nie otrzymamy całej sumy na budowę, gdyż kredyt jest wypłacany w transzach. Przed wypłatą każdej kolejnej transzy przedstawiciel banku sprawdza stan budowy ( na miejscu) zgodnie z dziennikiem budowy. Dopiero gdy stwierdzi, że budowa rzeczywiście jest kontynuowana, daje zgodę na wypłatę następnej części gotówki. Po zamknięciu budowy i potwierdzonym odbiorze nieruchomości przez inspektora budowlanego suma kredytowana przez bank wpisywana zostanie na hipotekę nieruchomości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here