Profesje związane z obsługą maszyn i pojazdów cieszą się w Polsce bardzo dużą popularnością. Wśród nich znajduje się blacharz samochodowy, zadaniem którego jest wytwarzanie oraz naprawa części składających się na nadwozia i podwozia aut.

Ile zarabia blacharz samochodowy w Polsce?

W Polsce przeciętne zarobki blacharza samochodowego kształtują się na poziomie 3500 zł brutto, przy czym ostateczna kwota jest uzależniona od wielu czynników takich jak m.in. doświadczenie i umiejętności, miejsce zatrudnienia, region kraju itp. Najlepsi fachowcy mogą liczyć na wynagrodzenie wynoszące dwu- czy nawet trzykrotność podanej powyżej kwoty. Ponadto warto tutaj wspomnieć o tym, iż dobry blacharz znajdzie zatrudnienie także i zagranicą, gdzie tego typu usługi są odpowiednio opłacane, np. w Wielkiej Brytanii stawka za godzinę to ok. 8 funtów.

Czym zajmuje się blacharz samochodowy?

Osoba pracująca w zawodzie blacharza samochodowego musi posiadać znakomitą orientację w instrukcjach obsługi oraz w dokumentacji pojazdów różnych marek, albowiem na tej podstawie wybiera materiały na potrzeby naprawy. Potrafi trafnie ocenić stan blach w samochodzie i zakwalifikować je do wymiany bądź naprawy. Bardzo ważna jest w tym kontekście umiejętność rozróżniania rodzajów uszkodzeń, a także blach, by odpowiednio je ze sobą łączyć oraz wykonywać z nich niezbędne elementy. Spośród wykonywanych przez blacharza samochodowego czynności wymienia się m.in.:

 • operacje ślusarskie – ze szczególnym naciskiem na piłowanie, wiercenie, zwijanie, usztywnianie, cięcie, prostowanie, wyginanie etc. blaszanych elementów,
 • termiczną obróbkę blach i części samochodowych,
 • łączenie blach i profili poprzez lutowanie, nitowanie, klejenie, spawanie oraz zgrzewanie,
 • montaż i demontaż elementów nadwozi oraz kabin samochodowych,
 • usuwanie uszkodzeń o charakterze powypadkowym i eksploatacyjnym z blaszanych nadwozi,
 • podstawowe operacje na obrabiarkach do blach,
 • czyszczenie i konserwację narzędzi, maszyn oraz urządzeń używanych w pracy.

Podczas pracy blacharz samochodowy wykorzystuje szeroką gamę specjalistycznych narzędzi mechanicznych i ręcznych. Oprócz typowych czynności fizycznych blacharz samochodowy zajmuje się dokonywaniem pomiarów oraz obliczeń technologicznych, co służy właściwemu przygotowaniu auta do naprawy. Ponadto sprawdza również jakość prac w zakresie napraw podwozi i nadwozi oraz wyposażenia aut – wewnętrznego i zewnętrznego.

Jak zostać blacharzem samochodowym?

Zostać blacharzem samochodowym można na dwa sposoby:

 • kończąc zawodówkę samochodową w omawianej specjalizacji,
 • kończąc kurs organizowany np. przez Zakłady Doskonalenia Zawodowego lub Cechy Rzemiosł.

Po ukończeniu szkoły lub kursu konieczne jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez komisję powołaną na tę okoliczność przez Izbę Rzemieślniczą. Pozytywny wynik uprawnia do pracy w stosownym zakładzie oraz do uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Możliwości zatrudnienia są generalnie spore. Blacharz samochodowy może znaleźć pracę np. w punkcie serwisowym, autoryzowanym zakładzie naprawy, firmie produkującej nadwozia i podwozia, zakładzie rzemieślniczym blacharstwa samochodowego etc.

Przy jej okazji warto nadmienić parę słów o predyspozycjach i umiejętnościach, jakie powinien posiadać kandydat na blacharza samochodowego. Od takich osób wymaga się m.in.:

 • dokładności,
 • spostrzegawczości,
 • odpowiedzialności,
 • uzdolnień technicznych,
 • wytrzymałości fizycznej,
 • dobrego stanu zdrowia – warunki pracy blacharza samochodowego są specyficzne z racji na hałas, zanieczyszczenia powietrza i kontakt z niebezpiecznymi substancjami.

Blacharz samochodowy – własna firma

Prowadzenie warsztatu blacharskiego w ramach działalności gospodarczej jest kosztownym przedsięwzięciem. Same formalności związane z założeniem firmy nie są skomplikowane. Procedury są standardowe, a zatem firmę należy zarejestrować w CEIDG – w znakomitej większości przypadków jest wybierana jednoosobowa działalność gospodarcza. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie specjalnego formularza dostępnego w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zameldowania osoby zakładającej działalność.

Natomiast organizacja warsztatu to już zupełnie odrębna historia wymagająca wysokich nakładów finansowych. Po pierwsze – niezbędny jest odpowiedni lokal. Musi on spełniać szereg technicznych wymogów, a więc m.in. posiadać stosowne dla takiego miejsca oświetlenie, wentylację, antypoślizgowe posadzki oraz właściwą powierzchnię. Rygorystyczne kryteria obejmują także instancję elektryczną i hydrauliczną. Całość musi odpowiadać normom pozostawać w zgodności z przepisami BHP.

Po drugie – wyposażenie lokalu, na które składa się drogi sprzęt wart minimum kilkanaście tysięcy złotych. Są to m.in. lutospawarki, przymiar blacharski, rama naprawcza itp. Wszystko w tym momencie zależy od tego czy oprócz usług blacharskich zakład świadczy jeszcze jakieś inne – przeważnie w rachubę wchodzą usługi lakiernicze. Należy też liczyć się z tym, że coraz częściej dla maszyn oraz urządzeń znajdujących zastosowanie w warsztatach samochodowych nieodzowne jest uzyskanie certyfikatów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here