Podstawowe wynagrodzenie ginekologa onkologa waha się od 2,5 tys. zł brutto do ponad 5 tyś. zł. Stawki uzależnione są od rejonu kraju i miejsca zatrudnienia, a także liczby dyżurów. Wyższe zarobki osiągają lekarze, którzy prowadzą prywatną praktykę.

Czym zajmuje się ginekolog onkolog?

Ginekologia onkologiczna jest specjalnością zajmującą się kompleksowym leczeniem nowotworów w obrębie narządów płciowych u kobiet. Poprawa wyników leczenia w tej specjalizacji możliwa jest dzięki działaniom profilaktycznym oraz wczesnemu rozpoznaniu choroby nowotworowej. Dynamiczny rozwój tej specjalizacji związany jest z postępem nauk podstawowych badających procesy biologiczne komórki i procesy nowotworzenia, dzięki osiągnięciom biologii molekularnej, farmakologii i radiobiologii nowotworów pozwala na kompleksowe i skuteczne leczenie chorób nowotworowych. Ginekologia onkologiczna zajmuje się leczeniem chirurgicznym, radioterapią i chemioterapią  chorób nowotworowych. Istotne znaczenie dla rokowań przebiegu choroby nowotworowej ma właściwe ustalenie kolejności stosowanych metod leczenia oraz prawidłowe leczenie operacyjne. Do zakresu leczenia operacyjnego ginekologa onkologa wchodzi leczenie stanów przednowotworowych: nadżerek szyjki macicy, polipy szyjkowe, polipy endometrialne, rozrosty śluzówki jamy macicy, mięśniaki, torbiele jajników, zmiany na sromie oraz leczenie chorób nowotworowych: szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika, jajowodu, zewnętrznych narządów płciowych. Wśród metod leczenia operacyjnego, stosowanych przez ginekologa onkologa znajdują się: krioterapia, elektrokoagulacja, wycięcie szyjki macicy, operacje przezpochwowe oraz przezbrzuszne, zabiegi laparoskopowe. Specjalista ginekolog onkolog musi umieć dokładnie zbadać pacjentkę z ginekologicznymi zmianami nowotworowymi oraz ustalić i prowadzić leczenie odpowiednie dla niej. Powinien potrafić zorganizować i poprowadzić wielodyscyplinarny onkologiczny zespół lekarski oraz świadczyć usługi konsultacyjne dla lekarzy położników i ginekologów oraz posiadać umiejętność prowadzenia systemowego leczenia nowotworów kobiecych narządów płciowych, włącznie z nowotworami piersi.

Jak zostać ginekologiem onkologiem?

Specjalizacja w ginekologii onkologicznej jest specjalizacją szczegółową, przystąpić do niej mogą wyłącznie lekarze posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w położnictwie i ginekologii. Specjalizacja trwa 36 miesięcy.

Specjalizujący się musi odbyć kursy specjalizujące obowiązkowe:

 • kurs wprowadzający – wprowadzenie do specjalizacji w ginekologii onkologicznej, trwający 8 godzin, kończący się kolokwium z wiedzy objętej programem kursu zaliczane u kierownika kursu,
 • kurs patologia nowotworów trwający 40 godzin, zakończony kolokwium,
 • kurs podstawy molekularne i aspekty immunologiczne chorób nowotworowych trwający 16 godzin, kończący się kolokwium,
 • kurs diagnostyka obrazowa nowotworów kobiecych trwający 30 godzin, zakończony kolokwium,
 • kurs podstawy radioterapii nowotworów, trwający 30 godzin, zaliczany kolokwium,
 • kurs podstawy intensywnej terapii i leczenia wspomagającego, trwający 60 godzin, zaliczany kolokwium,
 • kurs zasady leczenia paliatywnego oraz opieki nad chorymi w terminalnym okresie choroby, trwający 30 godzin, zakończony kolokwium,
 • kurs zdrowie publiczne, trwający 60 godzin, kończący się seminarium końcowym i kolokwium zaliczającym,
 • kurs atestacyjny ginekologia onkologiczna, trwający 40 godzin, zaliczenie uzyskuje się poprzez obecność na wszystkich zajęciach.

Konieczne jest również odbycie czterech kursów specjalizacyjnych zalecanych spośród proponowanych:

 • nowotwór szyjki macicy,
 • nowotwory trzonu macicy,
 • nowotwory jajnika,
 • nowotwory sromu i pochwy,
 • ciążowa choroba trofoblastyczna,
 • nowotwory piersi,
 • endoskopia w ginekologii onkologicznej,
 • kolposkopia,
 • onkologia urologiczna.

Oprócz kursów specjalizujący się muszą odbyć staże kierunkowe:

 • podstawowy staż specjalizacyjny w ginekologii onkologicznej, trwający 18 miesięcy,
 • staż kierunkowy w nowotworach piersi, trwający 4 miesiące,
 • staż kierunkowy w onkologii klinicznej, trwający 6 miesięcy,
 • staż kierunkowy w nowotworach układu pokarmowego, trwający 3 miesiące,
 • staż kierunkowy w urologii onkologicznej, trwający 1 miesiąc,
 • staż kierunkowy w radioterapii, trwający 2 miesiące.

Ponadto lekarz w czasie trwania specjalizacji zobowiązany jest do prowadzenia listy wykonanych operacji potwierdzonych protokołami operacyjnymi, wymagane jest 10 różnych rodzajów operacji, których łączna liczba wynosi 137. Lekarz obowiązkowo pełni co najmniej 3 dyżurów w miesiącu.

Program kształcenia oraz postępy specjalizującego się sprawdzane są dwukrotnie, po pierwszym roku stażu oraz pod koniec stażu. Lekarz specjalizujący się i jego kierownik specjalizacji mają obowiązek przedłożenia konsultantowi krajowemu corocznego raportu, a szkolący dodatkowo sporządzają notatki dotyczące rozwoju umiejętności i zdobytego doświadczenia. Studia specjalizacyjne w ginekologii onkologicznej kończą się państwowym egzaminem specjalizacyjnym. Egzamin składa się z części praktycznej, części testowej oraz egzaminu ustnego.

Ginekolog onkolog – własna firma

Otworzenie specjalistycznej praktyki lekarskiej przez specjalistę ginekologa onkologa jest dużą inwestycją finansową. Największego nakładu finansowego wymaga przystosowanie oraz wyposażenie gabinetu lekarskiego. W celu otworzenia gabinetu konieczne jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia oraz prawa do wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal przeznaczony na gabinet musi posiadać pozytywną opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Lekarz specjalista musi posiadać co najmniej dwuletnią praktykę zawodową, do której nie wlicza się okres stażu oraz należeć do Okręgowej Izby Lekarskiej. Po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań lekarz może założyć działalność gospodarczą w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here