Zastanawiasz się, czym jest system HACCP i w jaki sposób wpływa na bezpieczeństwo żywności? A może chcesz uzyskać certyfikat i nie wiesz, gdzie się zgłosić? Zapoznaj się z naszym poradnikiem, w którym znajdziesz wszystkie szczegóły. 

Czym jest system HACCP?

Mowa tu o systemie zarządzania jakością produktów spożywczych, który obejmuje wiele czynników. Do najważniejszych elementów należy ocena zagrożeń bezpieczeństwa produkcji, a także diagnozowanie i stała kontrola poszczególnych elementów, które mogą obniżyć jakość produktów. Taki system wdrażany jest indywidualnie dla każdej firmy gastronomicznej, zakładu produkcji żywności czy zakładu produkcji pasz i premiksów dla zwierząt. 

Kluczowym aspektem jest identyfikacja zagrożeń przy jednoczesnym uwzględnieniu jakości zdrowotnej. Kolejny ważny punkt to ustalenie metod ograniczania tychże problemów i wdrażanie działań naprawczych. Certyfikat HACCP można uzyskać po audycie uprawnionej do tego jednostki. Jedną z nich jest GSC Quality, która zrzesza doświadczonych audytorów. 

Zasady systemu HACCP

System HACCP funkcjonuje na podstawie siedmiu podstawowych zasad, dzięki którym można zadbać o jak najwyższe bezpieczeństwo żywności. To bardzo ważny aspekt zarówno dla producentów, jak i konsumentów. 

  • Analiza zagrożeń – identyfikacja wszelkich zagrożeń, a także ryzyka ich występowania przy ustaleniu metod zapobiegania problemom.
  • Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli (KPK) – działania, które mają na celu minimalizację występowania zagrożeń
  • Ustalenie wymagań, jakie powinien spełniać Krytyczny Punkt Kontroli oraz określenie limitów krytycznych (granic tolerancji)
  • Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania Krytycznych Punktów Kontroli
  • Ustalenie działań korygujących  (gdy Krytyczny Punkt Kontroli nie spełnia norm)
  • Ustalenie procedur weryfikacji – sprawdzanie, czy system działa planowo i spełnia swoje zadania
  • Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP – dokumentacja z opisem etapów działań oraz ustalenie sposobu rejestracji danych i ich przechowywania.

W praktyce certyfikat to potwierdzenie troski przedsiębiorstwa o bezpieczeństwo żywności. Ponadto wpływa na świadomość konsumentów oraz pracowników o normach produkcji żywności czy doskonaleniu procedur. To bardzo złożona tematyka, dlatego przedsiębiorcom zalecane są szkolenia. 

Wdrażanie HACCP

Przede wszystkim pamiętaj, że wdrażanie systemu musi mieć uporządkowany charakter. Pierwszym etapem jest audyt wstępny (zerowy), który pozwala ocenić aktualnie stosowane schematy. Później wyodrębnia się jednostki odpowiedzialne za nadzór nad wdrożeniem systemu. Kolejny etap to opracowywanie dokumentacji i procedur zgodnie z zasadami HACCP. Później następuje sprawdzenie działania systemu, co oznacza audyt wewnętrzny. Ostatni punkt to przygotowanie do audytu certyfikującego. 

Proces certyfikacji realizują niezależne organizacje. Jedną z nich GCS Quality, która stawia surowe warunki, dzięki czemu można być pewnym, czy wszelkie normy bezpieczeństwa żywności są przestrzegane. Audytorzy są szczegółowi, lecz obiektywni, dzięki czemu zawsze możesz liczyć na uczciwy wynik oraz drobiazgowy raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here