Praca na umowę zlecenie jest bardzo chętnie oferowana przez pracodawców. Dla pracodawcy jest to spora oszczędność, gdyż pracownik zatrudniony na umowę zlecenie generuje dużo niższe koszty niż pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Tego rodzaju umowę można w każdej chwili rozwiązać, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jest to bardzo elastyczna forma zatrudnienia dla obu stron. Niestety jest ona bardziej korzystna dla pracodawcy niż dla pracownika.
Przede wszystkim zazwyczaj charakteryzują ją nienormowane godziny pracy, a wynagrodzenie uzależnione jest od wykonanego zlecenia. Co ważne, zleceniobiorca może przekazać zlecenie innemu wykonawcy.
Większość zleceń można realizować poza siedzibą firmy, co jest dużym udogodnieniem dla pracownika. Jest to dobra opcja dla mam wychowujących dzieci i osób, które chcą pracować w domu. To pracownik decyduje ile godzin dziennie pracuje i kiedy wykonuje swoje zadania. Zleceniodawca nie musi pamiętać o regularnych badaniach swoich pracowników ani też o ewidencjonowaniu ich czasu pracy.
Niestety ten rodzaj umowy nie przynosi pracownikowi zbyt wielu korzyści.
Wiele osób zastanawia się czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy. W większości przypadków praca na umowę zlecenie jest po prostu zajęciem dodatkowym, wykonywanym po godzinach. Jest to dodatkowe źródło dochodu. Zarobki nie są zbyt wysokie, zazwyczaj są to kwoty około tysiąca złotych miesięcznie.
Niestety umowa zlecenie nie wlicza się do stażu pracy. Dodatkowo, pracując na tych zasadach osobie zatrudnionej nie przysługuje płatny urlop, zasiłek chorobowy ani też zasiłek macierzyński. Kobieta, która zajdzie w ciążę będąc zatrudniona na podstawie umowy zlecenia zazwyczaj nie może liczyć na żadne udogodnienia.
Praca na umowę zlecenie nie powinna być jedynym źródłem dochodu, gdyż zarobki często są bardzo niepewne oraz niskie. Po wykonanym zleceniu zazwyczaj kilka, a nawet kilkanaście dni trzeba czekać na przelew. Na taką umowę zazwyczaj zatrudniani są studenci, uczniowie lub emeryci. Brak wynagrodzenia jest konsekwencją niewykonanego zlecenia. Zarobki często uzależnione są także od ilości wykonanych zleceń. Rzadko kiedy pracownik otrzymuje wynagrodzenie za ilość przepracowanych godzin.
Dodatkowo umowa zlecenie nie jest regulowana przez kodeks pracy, jedynie przez kodeks cywilny. Przez to pracownik nie ma tych samych praw co osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
Należy jednak pamiętać, że od umowy zlecenia również trzeba odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku, gdy od umowy zlecenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne, to mają one wpływ na wysokość przyszłej emerytury.
Najlepszą formą zatrudnienia jest oczywiście praca na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin. Taki rodzaj umowy wlicza się do stażu pracy, pracownikowi przysługuje płatny urlop, a kobietom ciężarnym zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński a często również urlop wychowawczy. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może również często liczyć na zwrot podatku. W sytuacji gdy ma ona jedno dziecko zwrot wynosi około 1100 złotych, gdy ma dwoje dzieci 2200 złotych a gdy ma troje dzieci może liczyć nawet na 3300 złotych.
Dodatkowo, osoba która przez minimum rok była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin w przypadku utraty pracy może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.
Aby otrzymać zasiłek należy zarejestrować się na Urzędzie Pracy i przedstawić komplet dokumentów, między innymi świadectwo pracy.
Niestety osoba która przez rok pracowała na podstawie umowy zlecenia zazwyczaj nie ma szans na otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych.
Często praca na podstawie umowy o pracę jest po prostu nieopłacalna. Zlecenie pochłania dużo czasu a wynagrodzenie jest bardzo niskie.
Z całą pewnością warto zapoznać się z kodeksem cywilnym przed podpisaniem umowy zlecenia z pracodawcą. W kodeksie opisane są warunki współpracy i prawa zleceniobiorcy a także obowiązki zleceniodawcy. Większość zleceniodawców informuje o terminie zleceń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here