W dzisiejszych czasach studia wyższe to już nie tylko przywilej, ale konieczność. Każdy szanujący się pracodawca zatrudnia osoby z wykształceniem wyższym. Niestety, z tego powodu, że każdy chciałby mieć co najmniej licencjat, a najlepiej studia magisterskie, poziom nauczania na uczelniach wyższych stanowczo się obniżył. Powstaje też wiele uczelni, na których uzyskanie tytułu magistra i ukończenie studiów wyższych wiąże się tylko z koniecznością uiszczenia opłaty za wszystkie semestry i ewentualnie uczestniczenie w kilku zajęciach.

Każdy student prędzej czy później zmierzy się z napisaniem swojej własnej pracy, najpierw licencjackiej lub inżynierskiej, a następnie magisterskiej. Jak pisać pracę magisterską? Przede wszystkim liczy się systematyczność. Prace dyplomowe, do jakich zaliczają się prace magisterskie są zazwyczaj dość duże objętościowo. Student musi napisać co najmniej trzydzieści, a nierzadko nawet ponad sto stron. Napisanie takiej objętości tekstu w jeden wieczór jest po prostu niemożliwe. Najlepiej, żeby do pisania pracy magisterskiej zabrać się co najmniej kilka miesięcy wcześniej przed przewidywanym terminem obrony pracy magisterskiej. Terminy te ustalane są w zależności od zwyczajów panujących na danej uczelni zazwyczaj od końca maja do końca czerwca. Jeśli dany student nie wyrobi się z napisaniem pracy magisterskiej do wakacji, wówczas ustalany jest termin wrześniowy lub październikowy. To daje kolejne kilka miesięcy do dokończenia swojego pierwszego poważnego dzieła.

Na wielu kierunkach, szczególnie ścisłych, do napisania pracy dyplomowej, czy to magisterskiej czy licencjackiej, konieczne jest wykonanie najpierw badań eksperymentalnych. Mogą być to badania powtarzające eksperyment, który już został przez kogoś wykonany i opisany lub zupełnie innowacyjne. Część badawcza pracy zajmuje większość objętości dzieła. Na początku jednak trzeba opisać tło problemu, w tym przypadku pomocne może okazać się zapoznanie z tematem i poczytanie artykułów naukowych na dany temat.

Inny rodzaj pracy to praca przeglądowa. W tym przypadku nie wykonuje się żadnych badań, a jedynie naświetla wybrany problem na podstawie dostępnych informacji. Taka praca jest zazwyczaj większa objętościowo, zawiera również dużo więcej pozycji bibliografii.

A jak pisać pracę magisterską, jeśli chodzi o rozdział bibliografii? Tutaj również warto być systematycznym. Na początku trzeba zapoznać się z wytycznymi danej uczelni o tym, jak powinna wyglądać każda pozycja (czy najpierw autor, później tytuł czy odwrotnie, czy trzeba wypisywać wszystkich autorów każdego artykułu, gdzie postawić odpowiednio kropki, przecinki, a co zapisać kursywą)- jest to bardzo ważne, bo dzięki temu nie trzeba będzie zmieniać wszystkiego we wszystkich pozycjach.

Wytyczne dotyczące pisania pracy magisterskiej dotyczą również tego, w jaki sposób ma wyglądać strona tytułowa, jaka ma być wielkość i rodzaj czcionki, jak dużą zastosować interlinię w dokumencie i inne tego typu edytorskie sprawy. Warto zapoznać się z takimi wytycznymi i od początku stosować się do zawartych tam wskazówek, żeby nie było konieczności zmieniania wszystkiego na końcu w całym dokumencie, bo byłoby to bardzo pracochłonne i długotrwałe.

W pracy magisterskiej wymagany jest również spis treści. Współczesne edytory tekstowe są wyposażone w narzędzia tworzące automatycznie spis treści. Należy tylko mieć na uwadze, żeby na bieżąco w pisanym dokumencie zaznaczać kolejne poziomy, czyli nagłówki. Na tej podstawie edytor tekstowy stworzy spos treści, analogicznie z nagłówków pierwszego stopnia rozdziały, z nagłówków drugiego stopnia podrozdziały i tak dalej.

Po napisaniu pracy magisterskiej należy przedstawić ją swojemu promotorowi. Promotor sprawdzi zawartość merytoryczną, jak również poprawi ewentualne błędy edytorskie. Może również zasugerować, co należy do pracy dodać, lub co nie powinno się w niej znaleźć. Po akceptacji swojego promotora, można już pracę magisterską drukować i rozpocząć przygotowania do obrony pracy magisterskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here