Jako osoba podejmująca pracę, niejednokrotnie spotkałeś się z różnego rodzaju umowami o pracę. Często różnice między nimi są ogromne. Niektóre zawierają przyjazne oraz komfortowe warunki, inne zaś mogą przysporzyć nam wielu kłopotów, jeżeli nie będziemy wiedzieć o czym dokładnie mowa. Podpisanie umowy a następnie jej zerwanie, może wiązać się z przykrymi doświadczeniami, dlatego przed podpisaniem warto zapoznać się dokładnie z umową oraz dowiedzieć się jakiego typu umowę podpisujemy. Dziś odpowiemy sobie na pytanie jakie są umowy o pracę oraz co one zawierają i czym się charakteryzują.

Na wstępie zapoznajmy się z podstawową definicją umowy. Umowa jest to zgodne, obustronne oświadczenie, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia wyrażają pracownik i pracodawca. W umowie o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju, w określonym miejscu i czasie. Z kolei pracodawca zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za wykonanie pracownikowi. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej oraz powinny być określone jasne warunki świadczenia pracy. Pisemna forma ma charakter przede wszystkim dowodowy. W momencie nieporozumienia czy nie wypłacenia wynagrodzenia przez pracodawcę, mamy dowód o wykonaniu pracy.

Przedstawmy sobie teraz jakie są rodzaje umów. Pierwszym typem jest umowa na czas nieokreślony. Charakteryzuje się tym, że nie mamy jasno określonego czasu wykonania pracy. Z tego powodu może to być najbardziej korzystna dla pracownika, jednak najmniej dla pracodawcy. Oczywiście mimo, że nie ma jasno określonego czasu pracy, nie oznacza to, że pracodawca nie może jej rozwiązać. W momencie, gdy będzie miał ku temu powody prawne oraz odpowiednie dowody, umowa może zostać rozwiązana. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:
-2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
-1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
-3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kolejnym rodzajem jest umowa na czas próbny. Podstawowym charakterystycznym czynnikiem jest to, że zawierana może być maksymalnie na okres trzech miesięcy. Umowa ta może być podpisana przed każdą inną umową. Dodatkowo umowa taka może być rozwiązana bez podania konkretnej przyczyny co wiąże się z tym, że nie możemy być pewni odnośnie naszego zatrudnienia. Pracodawcy często podpisują takie umowy z pracownikami, aby zapoznać się z umiejętnościami, charakterem oraz sposobem pracy osoby zatrudnionej. Warto podczas takiej umowy pokazać się z jak najlepszej strony, gdyż czas ten odpowiednio wykorzystany może przyczynić się do pozytywnej, dalszej współpracy z firmą. Okres wypowiedzenia zależy od czasu trwania umowy. Jeśli okres próbny trwa mniej niż 2 tygodnie, to okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, gdy okres próbny trwa powyżej 2 tygodni, ale krócej niż 3 miesiące – okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień oraz gdy okres próbny trwa 3 miesiące – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie).

Trzecim rodzajem umowy to umowa na czas określony. Jak sama nazwa mówi, dokument podpisywany jest na ściśle określony czas. Umowę na czas określony można zawrzeć maksymalnie na 33 miesiące. Całkowita liczba takich umów nie może przekroczyć trzech. W momencie, gdy zostanie przekroczona ta liczba, kolejna umowa o pracę z mocy prawa przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Oczywiście jak każda może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem, jeśli została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, a w umowie przewidziano możliwość rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Innymi typami umów są umowy cywilno-prawne. Do tej grupy należą: umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna oraz umowa o pracę nakładczą. Dla przykładu umowa zlecenie charakteryzuje się brakiem określenia wynagrodzenia minimalnego oraz brakiem limitu liczby zawieranych umów z jednym pracodawcą.

Jak widać takich dokumentów jest mnóstwo. Pamiętaj, że przed zawarciem każdej, dokładnie ją przeczytaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here