Każdy proces produkcyjny posiada trzy zasadnicze i podstawowe cechy: celowość, dynamikę i ekonomiczność. Warunkiem jego zajścia jest przepływ materiałów, informacji i czynników energetycznych, a także praca ludzi lub maszyn, którymi oni kierują. Jego celem jest wytworzenie określonych dóbr. Na proces produkcyjny składa się kilka elementów. Po pierwsze wyróżniamy trzy fazy produkcji. Pierwszą określamy jako przygotowawczą. Później ma miejsce faza wytwórcza, a następnie faza końcowa. Możemy określić też pięć operacji, jakie mają miejsce w każdym system produkcyjny. Są to operacja produkcyjna, technologiczna, kontroli, transportu oraz magazynowania i składowania. Cały proces produkcyjny przebiega w okręcony sposób. Nazywamy go cyklem produkcyjnym. Jego składniki to czas jego trwania, przerwy i długość całego cyklu. Produkcję można organizować. Typ organizacji produkcji to system organizacji danej produkcji na stanowiskach roboczych. Obejmuje on zespół środków i metod produkcji, które są stosowane.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here