Zawarcie umowy o pracę często przyjmujemy z zadowoleniem i nadzieją na osiągnięcie nowych celów. Pamiętajmy jednak, że wiąże się to również z koniecznością załatwienia rozmaitych formalności. Należy do nich m.in. aktualizacja swojego statusu w urzędzie pracy, a także realizacja badań wstępnych. Oto dokumenty, których potrzebuje każdy kandydat na etatowego pracownika.

Rozliczenie z Urzędem Pracy

Pierwszy krok do zawarcia stosunku pracy w nowej firmie to załatwienie wszystkich spraw związanych z Urzędem Pracy. Jeżeli jesteśmy w nim zarejestrowani i posiadamy status osoby bezrobotnej, musimy go formalnie zmienić. Zwykle należy się w tej sprawie udać osobiście, ale od niedawna istnieje również możliwość załatwienia tego poprzez stronę internetową. Po utworzeniu konta na rządowym portalu skierowanym do bezrobotnych i poszukujących pracy, zyskujemy dodatkową opcję składania dokumentów i wniosków poprzez wysyłanie ich za pośrednictwem platformy. Co ważne, przy okazji rejestracji, każdego logowania, składania i odbierania pism, musimy złożyć podpis elektroniczny lub korzystać z tzw. profilu zaufanego. Możliwość używania podpisu w takiej formie dostępna jest np. przy użyciu konta bankowego online, które potwierdzi naszą tożsamość. Podobnie jak w przypadku wymiany dokumentów z Urzędem Pracy, możemy tę opcję uruchomić nie wychodząc z domu.

Badania wstępne do pracy – jakie?

W momencie, gdy mamy „czyste konto” w relacji z Urzędem Pracy, możemy przystąpić do przygotowania dokumentów wymaganych przy zawieraniu umowy o pracę. Należą do nich wstępne badania lekarskie, które ponawia się w kolejnych latach trwania stosunku pracy. Skierowanie na badania otrzymujemy od przyszłego pracodawcy – najczęściej jest ono wystawiane na podstawie umowy pomiędzy firmą a przychodnią lekarską. Na badania umawiamy się zazwyczaj samodzielnie, w dogodnym dla nas terminie, najlepiej przed rozpoczęciem pracy i z pewnością przed złożeniem podpisu na umowie. W przypadku podejmowania pracy biurowej, głównym elementem badań jest wizyta u internisty, który oceni ogólny stan zdrowia, a także u okulisty, który oceni stan wzroku oraz udzieli zaleceń odnośnie dalszego postępowania. Lekarz poinformuje nas o tym, jak zrównoważyć konieczność wykonywania zadań przy użyciu komputera i co może nam w tym celu zaoferować pracodawca, np. dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych. Nieco inny charakter mają badania, na które kierowani są kandydaci do pracy w trudnych warunkach. Zwykle należą do nich pracownicy fizyczni, narażeni na obecność szkodliwych pyłów, hałasu, substancji drażniących, a także wykonujący zadania na wysokości. W takim przypadku badania obejmują znacznie szerszy zakres – włączone jest do nich badanie krwi, czasem również EKG czy konsultacja laryngologiczna.

Dlaczego musimy wykonać badania wstępne?

Taka konieczność wynika z przepisów prawa pracy. Według kodeksu, pracodawca nie może powierzyć zadań pracownikowi, nie mając potwierdzenia jego zdolności do pracy. Badania nie mają jednak jedynie funkcji zabezpieczającej firmę przed ewentualnymi konsekwencjami
z powodu narażenia podwładnego na ryzyko. Ocena stanu zdrowia jest istotna również z punktu widzenia pracownika – może w ten sposób dowiedzieć się, jak minimalizować szkodliwe skutki wykonywania danej pracy, a także jak pracodawca może go w tym wesprzeć. Kolejne badania, zwane okresowymi, będziemy wykonywać za 2 lub 4 lata, w zależności od ryzyka, jakie niesie za sobą zajmowane stanowisko. Takie badania zrealizujemy już w godzinach pracy.

Archiwalne świadectwa pracy oraz inne dokumenty

Po zebraniu dokumentów wystawionych podczas badań wstępnych, brakuje nam jeszcze kilku dokumentów. Należą do nich przede wszystkim świadectwa pracy otrzymane w poprzednich firmach. Warto pamiętać, że takiego pisma nie dostajemy po zakończeniu pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli zleceń oraz dzieła. Nowemu pracodawcy dostarczamy również dyplom ukończenia szkoły lub uczelni wyższej, a także inne dyplomy i dokumenty potwierdzające realizację kursów i szkoleń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here