Podatek CIT jest to podatek dochodowy dla osób prawnych. Płacą go między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Będą to firmy posiadające status osoby prawnej i podlegają ustawie o podatku dochodowym od takich podmiotów. Takie spółki mogą liczyć na preferencyjną stawkę. Jakie są jeszcze korzyści i obowiązki płatników CIT? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/przedsiebiorczosc-w-polsce/

Kto zapłaci podatek CIT w 2020 roku?

Podatek CIT zapłacą:

  • spółki prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne,
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • inne osoby prawne – wśród nich są m.in. stowarzyszenia, fundacja, banki.

Kiedy jesteś podatnikiem CIT lub planujesz nim zostać to obowiązują Cię niżej przedstawione zasady:

  • rozliczasz się do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacasz podatek, co do zasady do 31 marca następnego roku, zakładając, że rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
  • w trakcie roku podatkowego nie składasz deklaracji podatkowych –wpłacasz zaliczki na ten podatek do 20. dnia każdego miesiąca. Podatnicy, którzy korzystają z zaliczek kwartalnych, wpłacają je do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka,
  • prowadzisz księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość.

Ile wynosi stawka CIT?

Podatek CIT płaci się od dochodów, czyli nadwyżki przychodów nad kosztami. Dochód zatem jest suma dochodów osiągniętych z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł uzyskania przychodów.

Wysokość podstawy opodatkowania CIT wynosi 19%. Jednak nie wszystkie spółki z o.o. czy też spółki akcyjne muszą go uiszczać w takiej wysokości. Niektóre z nich mogą skorzystać z preferencyjnego CIT.

Czym jest preferencyjny CIT i kto go zapłaci? 

Preferencyjny CIT ma wysokość 9% podstawy opodatkowania od przychodów innych, niż z zysków kapitałowych.

Mniejszy podatek zapłacą:

  • nowi i mali podatnicy. Nowi podatnicy, to podmioty dla których będzie to pierwszy rok płacenia CIT. Do małych podatników zaliczamy firmy z przychodami poniżej 1 200 000 euro (przeliczonych na złotówki),
  • podatnicy, którzy stracili status nowego podatnika, ale kontynuują działalność jako mali podatnicy.

W przypadku kiedy limit przychodu został przekroczony, wówczas podatnik musi stosować stawkę 19%.

Zobacz też: http://www.projektsukces.pl/polska-strefa-inwestycji-ulgi-podatkowe/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here