Wycena spółek to dość długi i skomplikowany proces. Składa się z kilku etapów, z czego każdy jest bardzo szczegółowy i wymaga wnikliwych analiz oraz współpracy ekspertów. Aby przejść pełen proces wyceny spółek należy uwzględnić parę kroków.

Od czego zacząć?

Na początku należy ustalić cel wyceny. Mogą one być różne. Od sprzedaży firmy, poprzez zmianę formy prawnej, do połączenia dwóch firm. Dzięki poznaniu celu, osoba dokonująca wyceny spółek może dokonać wyboru modelu wyceny.

Równie ważny jak cel jest również sam wyceniany przedmiot. Niekiedy mówi się o całym przedsiębiorstwie innym razem jedynie o jego części.

Aby przejść do właściwej wyceny spółek należy przemyśleć także standardy wyceny. Znajdziemy ich aż cztery. Dotyczą wartości rynkowej, sprawiedliwej, inwestycyjnej oraz wewnętrznej. Musimy zastanowić się, który standard nam odpowiada i tym się kierować.

Zazwyczaj przeprowadzając wycenę spółki należy sprawdzić wiele elementów jej działania. Ważne jest dosłownie wszystko. Całość pracy musi trochę potrwać. Kończy się ona obszernym raportem, w którym należy podać dokładną wartość wyceny. Tę ostatnią możemy określić na kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest metoda dochodowa. Najczęściej wykorzystuje się ją podczas zmiany formy prawnej, ale nie tylko. Niekiedy podejście to stosuje się także po to, by porównać cenę akcji do wartości odnoszącej się do przedsiębiorstwa jako całości. Kolejna metoda nazwana jest majątkową i odnosi się do sprecyzowanych jednostek pieniężnych. Ostatnim sposobem na wycenę jest metoda porównawcza. Jest ona dość skomplikowana. Polega na odnalezieniu konkurencyjnej spółki, najbardziej zbliżonej do nas wielkością i dokonaniu porównania.  

Rzetelne raportowanie

Raport musi zawierać szczegółowe informacje na temat wycenianej spółki, a także opis metod samej wyceny. Istotne będą także dane dotyczące analizy otoczenia. Na końcu podana może zostać konkretna kwota wyceny lub jedynie przedział kosztowy.  Warto także wspomnieć, że w naszym kraju nie istnieją żadne przepisy mówiące o tym, kto może dokonać wyceny spółek, zakłada się więc że będą to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here